Huishoudelijk reglement

Binnen onze vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in onze scouting organisatie. Deze afspraken zijn, met behulp van Scouting Nederland, opgesteld en bij Scouting Balmoral vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is hier te downloaden: