Vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat er binnen Scouting dingen gebeuren die je niet fijn vind. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen Scouting drastisch kan afnemen.

Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop te reageren of hoe mee om te gaan. Een oplossing lijkt dan ver weg. Toch kan je verschillende dingen doen: praten met een teamgenoot, speltakbegeleider of iemand in je groepsbestuur. Praat je liever met een onafhankelijk iemand? Leg dan contact met de vertrouwenspersoon binnen onze groep. Dit is bij ons Niels Mulder.

Loop je ergens tegen aan? Wil je in vertrouwen je verhaal doen? Neem contact op met Niels via: vertrouwenspersoon@balmoralonline.nl.

Meer weten hoe Scouting Balmoral omgaat met de sociale veiligheid, lees het hier.