Vereniging

Zie ook de pagina’s over speltakken en contributie

Onze groep is in 1997 ontstaan uit een fusie tussen de “Mathilde Wredegroep” en “De Wormingers” en zijn samen goed voor ruim honderd jaar scouting ervaring in Apeldoorn Zuid. Nadat de fusie een feit was moest er voor de nieuwe groep een naam en een groepsdas gevonden worden. Er werd een wedstrijd uitgeschreven om een naam en das te bedenken voor de nieuwe groep. Uiteindelijk is gekozen voor de naam Scoutinggroep Balmoral. De das heeft een schotse ruit in de kleuren van clan Balmoral naar het buitenverblijf van de Engelse Koninklijke familie, waarnaar de groep is vernoemd.

De stichting
De groep is ondergebracht in een stichting. De stichting is de rechtspersoon van de groep met als taak, het beheer van de gelden, gebouwen en materialen. De stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De stichting kan in voorkomende gevallen een adviseur benoemen.

Het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de groep wordt gevormd door het groepsbestuur, wat gevormd wordt door de voorzitter. secretaris, penningmeester en de groepsbegeleider. Bij onze groep zijn de functie van penningmeester en secretaris gecombineerd wat betekend dat de functie van groepspenningmeester en stichtingspenningmeester door één persoon wordt vervult en de functie van groepssecretaris en stichtingsecretaris door één persoon wordt vervult. Het bestuur regelt zaken als de administratie, financiën, huisvesting, materiaal; kortom de zaken die het mogelijk maken dat de speltakken elke week hun opkomst kunnen draaien.

De groepsraad
De groepsraad wordt gevormd door de leiding en het bestuur. In de groepsraad komen zaken aan de orde en worden beslissingen genomen die de hele groep aangaan.

De Scoutfit
Lord Baden Powell (de oprichter van de padvinderij) vond dat het uniform de goedkoopste en gemakkelijkste kleding moest zijn tijdens het maken van trektochten en bij het kamperen. Het mocht ook beslist niet op een soldatenpak lijken. Het tweede doel van het uniform was om de verschillen tussen arm en rijk niet te laten opvallen. Bij onze groep draagt iedere speltak een blouse in de speltak kleur, met daaronder een egaal blauwe spijkerbroek zonder applicaties en dergelijke. Voor meer informatie over het uniform kun je bij de speltakpagina’s terecht.
Voor meer informatie over het uniform en accesoires kijk op http://www.scoutshop.scouting.nl/